– Arbeids- og næringslivet vårt står i en svært krevende situasjon, med mange som er permitterte eller har mistet jobben. Da står ikke nødvendigvis nyansettelser på toppen av prioriteringslisten. Jobben fremover blir å unngå at mange havner i varig utenforskap fordi de fikk en tøff start på arbeidslivet. Vi må få opp igjen aktiviteten så fort smitten tillater det, og vi må skape flere jobber i privat næringsliv. Det vil bidra til at flere nyutdannede får seg jobb, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 
Høsten 2020 var 8,5 prosent av alle nyutdannede med master arbeidsledige. Dette er en økning på 1,7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2019. Dette er en høyere andel enn under finanskrisen i 2009, da 6 prosent stod uten jobb, men lavere enn under oljeprisfallet i 2015, da 8,9 prosent av de nyutdannede med mastergrad var arbeidsledige.  

 

Andelen ledige er størst blant realister og naturvitere 

 

Økningen i arbeidsledighet er størst blant de med utdanning i humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige fag. Like høy andel ledige finner vi blant nyutdannede med natur- og realfagsutdanning som har vært en stigende trend over flere år.  
– Parallelt med å ta tilbake jobbene, må vi skape flere jobber. For å inkludere flere i arbeidslivet må vi også gi folk bedre sjanser til å kvalifisere seg til jobbene som det blir behov for fremover. Derfor har vi blant annet satt av en milliard til å hjelpe ledige og permitterte. Det er en god investering i enkeltmennesket slik at flere inkluderes i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).  
For å begrense skadevirkningene av koronapandemien for norsk økonomi er det satt inn svært omfattende økonomiske tiltak med støtte til næringslivet og til permitterte og ledige (se oversikt over tiltak i faktaboks).